menu

Ogłoszenia plebiscytowe

Gdy znana była już data plebiscytu i rozpoczęła się kampania informacyjna, w niemieckiej prasie, wydawanej na terenie plebiscytowym ukazywały się rozporządzenia dotyczące przebiegu plebiscytu. W prasie, również tej urzędowej, publikowano liczne teksty propagandowe, z których część pisana była w języku polskim.
W okresie plebiscytowym swoje ogłoszenia, w olsztyńskiej prasie urzędowej w Sonderblattach swoje ogłoszenia mieli prawo publikować również Polacy.