menu

Setna rocznica plebiscytu na Warmii i Mazurach

Banknot wydany z okazji pierwszej rocznicy plebiscytu (ze zbiorów Witolda Olbrysia)

Banknot wydany z okazji pierwszej rocznicy plebiscytu (ze zbiorów Witolda Olbrysia)

Autor: ze zbiorów Witolda Olbrysia

Po I wojnie światowej sytuacja mieszkańców Prus Wschodnich musieli podjąć decyzję o swojej przynależności narodowej. 11 lipca 1920 roku na terenie odbył się zarządzony podczas konferencji pokojowej w Paryżu, plebiscyt.

11 lipca 2020 to setna rocznica, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Prus Wschodnich – plebiscytu, podczas, którego mieszkańcy mieli zadecydować o przynależności do Polski lub Niemiec. Plebiscyt zasięgiem obejmował część dzisiejszej Warmii, Mazur i Powiśla. Wydarzenie miało szczególny wpływ na poglądy mieszkańców, zwłaszcza na ich poczucie tożsamości narodowej. Przygotowaniom do plebiscytu towarzyszyło wiele działań. Zaangażowane w nie były powstające w tym czasie organizacje polskie i niemieckie, których członkowie agitowali na rzecz przyłączenia spornych terenów do jednego z państw.